Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiadała nieruchomość inwestycyjną. Przychody z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz refaktur mediów wykazywała jak przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. Koszty refakturowanych mediów były zawarte w kosztach operacyjnych. Spółka sprzedała nieruchomość. Zgodnie z zawartą umową wszystkie koszty dotyczące nieruchomości tj. media, obsługa techniczna, sprzątanie i podobne dotyczące okresu po dniu sprzedaży zostaną zrefakturowane na nowego właściciela nieruchomości (przy założeniu, że zostanie nimi obciążony poprzedni właściciel).

Czy przychody z tytułu refaktur na nowego właściciela nieruchomości powinny być wykazane w pozostałych przychodach operacyjnych, a koszty, które są refakturowane - analogicznie z pozostałych kosztach operacyjnych?

Czy można ująć te przychody i koszty w działalności podstawowej (przychody netto ze sprzedaży i koszty operacyjne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?