Jak zaksięgować przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu na pożyczkodawcę z powodu niespłacenia pożyczki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów. Spółka powiązana B zaciągnęła pożyczkę u osoby fizycznej, zabezpieczenie tej pożyczki stanowi prawo wieczystego użytkowania należące do spółki A. W związku z niespłaceniem pożyczki w terminie przez spółkę B, podpisana została umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki stanowiącej zabezpieczenie na rzecz pożyczkodawcy. Spółka A nadal ponosi opłaty za prawo wieczystego użytkowania, chociaż w księgach wieczystych widnieje już nowy użytkownik. Jeżeli pożyczka zostanie spłacona, prawo wieczystego użytkowania ponownie wróci do spółki A.

W jaki sposób zaewidencjonować opisaną sytuację w księgach rachunkowych i jak wykazać w sprawozdaniu przed przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania na pożyczkodawcę i po spłacie pożyczki przez spółkę B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX