Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. otrzymała kredyt bankowy inwestycyjny. Przy okazji tego kredytu zawarła umowę opcji na stopę procentową tego kredytu - transakcja kupna przez spółkę opcji na stopę procentową CAP. Umowa opcji ma trwać 12 miesięcy i w dniu kiedy bank pobiera z rachunku bankowego kwotę raty kapitałowej i odsetek, zwraca też spółce część odsetek tytułem zawartej umowy opcji (cap floor).

Jak zaksięgować prowizję pobraną tytułem zawarcia umowy opcji w dniu podpisania umowy?

Jak księgować miesięczne wpływy z banku tytułem opcji?

Czy na koniec roku obrotowego należy tę opcję wycenić i jak?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?