Jak zaksięgować poszczególne etapy delegacji zagranicznej w jednostce samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rypińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Wypłacono zaliczkę na delegację zagraniczną. Po powrocie nastąpiło rozliczenie i wartość delegacji 105 euro x 4,7474 zł (kurs NBP z dnia powrotu) = 498,48 zł plus inne przejazdy 1442,59 zł. Do rozliczenia zaliczki urząd dopłacił 438,52 zł. Jednostka przyjęła zasadę przeliczania kursu NBP waluty obcej na dzień powrotu i w związku z tym powstaje różnica kursowa.

Czy jest to prawidłowe i jak zaksięgować tę różnicę?

Jak zaksięgować poszczególne etapy delegacji zagranicznej w jednostce samorządu terytorialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX