Jak zaksięgować podpisanie przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który planujemy wynajmować, oraz wszelkie koszty związane z tym lokalem i umową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. podpisała akt notarialny - przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który planuje wynajmować w ramach działalności gospodarczej i dokonała wpłat za lokal, który nie został jeszcze wybudowany w budynku siedmiokondygnacyjnym zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Otrzymane faktury w treści wskazują lokal o konkretnym numerze przy danej ulicy.

Czy wydatek ten należy księgować na koncie środki trwałe w budowie i wszelkie koszty zarówno wynikające z wystawionych faktur za lokal, jak koszty odsetek od kredytu, koszty notarialne itp. księgować na koncie 080, czy też powinnam dokonać księgowania na innym koncie?

Czy przeniesienie na konto środki trwałe nastąpi w momencie przekazania budynku do użytku poprzez przeksięgowanie z konta 080 na konto 010?

Jaką stawkę amortyzacji powinnam zastosować dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego na krótkoterminowy wynajem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access