Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kupiłam licencję od firmy angielskiej. Zgodnie z umową licencyjną co miesiąc przez 5 lat mam uiszczać opłaty licencyjne z terminem płatności "miesięcznie z dołu 10 dnia każdego miesiąca". W umowie płatności określone są jak niżej:

1.

Minimalna opłata miesięczna będzie co roku dostosowana do wskaźnika CPI od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, lecz nie mniej niż 700 euro co miesiąc,

2.

Składka marketingowa wynosi 3% dochodu brutto. Licencjodawca wystawia mi faktury elektronicznie, lecz robi to bardzo różnie i nigdy w terminie, np. wystawia faktury za styczeń, luty i marzec w czerwcu. Za II półrocze 2013 r. wystawił mi faktury w lutym 2014 r.

W jakich miesiącach powinnam rozliczać je w kosztach PKPiR, czy z datą wystawienia faktur, czy nie czekać na faktury i rozliczać je co miesiąc przyjmując średni kurs NBP z przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?