Jak zaksięgować notę kredytową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymałem od kontrahenta niemieckiego notę kredytową wystawioną w 2012 r. z tytułu 1% rabatu od obrotów za 2011 r., tj. 7000 euro.

Jak zaksięgować ww. notę w 2011 r.?

Czy jako koszty sprzedaży na kontach 509 i 402, czy jako korektę sprzedaży eksportowej - konto 702?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX