Jak zaksięgować naliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie roku zmienił się właściciel spółki, liczyliśmy rezerwy na nagrody jubileuszowe w układzie rocznym. To co utworzone podlegało odpisowi. Utworzoną rezerwę na przyszły rok księgowaliśmy na koncie 640 i na koncie 5, w następnym roku odpis tej rezerwy księgowaliśmy na koncie 640 po Wn oraz po Ma 490. Wartość rezerwy na bilans otwarcia w 2010 r. wyniosła 39.000 zł. Nowy właściciel w 2011 r. wprowadził rezerwy wyliczone przez aktuariusza. Aktuariusz naliczył wartość rezerw na 31 grudnia 2011 r. oraz na 31 grudnia 2010 r. Wartość tych rezerw wyniosła na 31 grudnia 2010 r. 340.000 zł, a na 31 grudnia 2011 r. - 400.000 zł.

Jak powinny wyglądać księgowania na koniec roku?

Czy w nowo ustalonym bilansie otwarcia powinna być uwzględniona wartość zaksięgowana bilansu otwarcia z poprzedniego roku, która też została rozwiązana w trakcie roku w tej samej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX