Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A z o.o. SKA wyemitowała obligacje na rzecz spółki X. Spółka X w zamian za obligacje o wartości 35 mln zł przekazała swoje akcje w Spółce Y Sp. z o.o. SKA. Wartość rynkowa akcji wynosi 54 tys. zł. Następnie Spółka Y Sp. z o.o. SKA przekształciła się w spółkę z o.o. komandytową. Komandytariuszem została Spółka A Sp. z o.o. SKA i jej wkład do spółki Y został ustalony w wysokości 54 tys. zł, pokryty z majątku spółki przekształcanej.

Gdzie należy przeksięgować różnicę pomiędzy wartością pierwotnie objętych akcji o wartości nominalnej w spółce Y, tj. 35 mln zł, a wartością objętego wkładu tj. 54 tys. zł w spółce Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?