Jak zaksięgować akcje objęte, ale jeszcze niepokryte?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Założona jest nowa spółka akcyjna. Jest zgoda na objęcie kapitału zakładowego akcjami, akcje maja być opłacone wkładami pieniężnymi do dnia złożenia wniosku do krs, co nie nastąpiło.

Jak te operacje powinnam księgować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX