Jak zakończyć postępowanie, jeżeli w wyniku weryfikacji zasadności korekty deklaracji na podatek od środków transportowych,... - OpenLEX

Jak zakończyć postępowanie, jeżeli w wyniku weryfikacji zasadności korekty deklaracji na podatek od środków transportowych, organ uznał, że działanie podatnika było zasadne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w w styczniu złożył deklarację na podatek od środków transportowych, a 1 lutego złożył korektę deklaracji, z której wynika, że podatek jest nie należny ze względu , iż pojazdy są wykorzystywane do celów specjalnych. Organ podatkowy wezwał podatnika do przedłożenia wyjaśnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji oraz przedłożenia dokumentów poświadczających, że pojazdy są wykorzystywane do celów specjalnych. Uznajemy w całości zasadność złożonej korekty.

Jak powinnam zakończyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?