Jak zaewidencjonować udziały zakupione przez polską spółce w spółce zagranicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. kupiła 90 udziałów w spółce węgierskiej. Wartość nominalna według umowy spółki wynosi 1.350.000 HUF (umowa z dnia 24.10.2018). Polska Spółka zapłaciła z rachunku złotowego w dniu 26.10.2018 r. za te udziały uzgodnioną cenę 5.400.000 HUF, tj. 75.243,60 PLN. Wartość 5.400.00 HUF według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy wynosi 71.911,80 PLN (tj. z dnia 23.10.2018 roku).

Czy ewidencja poniżej jest prawidłowa i czy na koncie pozabilansowym w walucie HUF powinna być wartość nominalna czy wartość w cenie zakupu?

1. Nabycie udziałów wg daty zawarcia umowy (kurs z dnia poprzedzającego) Wn 03x – 71.911,80 PLN (pozabilansowo 5.400.000 HUF) Ma 240 – 71.911,80 PLN.

2. Zapłata za udziały w dniu 26.10.2018 po kursie faktycznym banku Wn 240 – 75.243,60 PLN MA 130 - 75.243,60 PLN.

3. Rozliczenie różnic kursowych Wn 751 – 3.331,80 PLN Ma 240 - 3.331,80 PLN.

Jaka wartość powinna być na koncie pozabilansowym w walucie HUF, która będzie podstawą do wyceny na koniec roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX