Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość (wrzesień). 50% ceny zostało zapłacone, a pozostałe 50% miało być zapłacone w 80 ratach. W listopadzie zostało zawarte porozumienie ze sprzedającym mówiące, że jeśli spółka zapłaci jednorazowo pozostałą kwotę sprzedający udzieli spółce 14% rabatu.

Jak zaewidencjonować ten rabat w księdze rachunkowej? Czy ma tu zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?