Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez NFZ stwierdzono, że szpital pobrał z NFZ nienależne środki finansowe za udzielone świadczenia (wykazana punktacja za udzielone świadczenia przez szpital jest różna od punktacji zaproponowanej przez NFZ). W związku z powyższym szpital wykorzystał już drogę odwołania przysługującą z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, następnym krokiem będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Ponieważ kwota do zwrotu jest bardzo znacząca chciałabym ją ująć w księgach rachunkowych, ale nie obciążać wyniku finansowego.

Czy powinnam to ująć na kontach rozrachunków, czy na pozabilansie jako zobowiązania warunkowe?

Jak prawidłowo powinny wyglądać księgowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?