Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kiedyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała w grudniu 2012 r. decyzję określającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2007 r., ale zostanie wniesione odwołanie od decyzji. Należny (z decyzji) podatek wraz z odsetkami za zwłokę został opłacony. Organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe za następne lata podatkowe.

Jak zaewidencjonować i zaprezentować w bilansie na dzień 31 grudnia 2012 r. to zdarzenie gospodarcze?

Jak dzisiaj zaprezentować i oszacować ryzyko przegranej, jeżeli zamierzamy skorzystać z przysługującej nam jako podatnikowi drogi odwoławczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację