Jak zaewidencjonować działkę wydzieloną pod powiatową drogę publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do art. 98 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działka należąca do Spółki została wydzielona pod powiatową drogę publiczną, z mocy prawa przeszła na własność Miasta, decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

Jak zaewidencjonować operację w księgach rachunkowych, skoro nie określono wartości odszkodowania, obecnie trwają ustalenia w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX