Jak z punktu widzenia split payment potraktować sytuację gdy wartość dostawy wynosi 27.000 zł, zaś zaliczki 14.000 zł, a faktury końcowej 13.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2020 r.

PYTANIE

Firma sprzedaje towary z załącznika nr 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - dalej u.p.t.u. We wrześniu 2020 otrzymała zaliczkę na dostawę takich towarów. Kwota zaliczki nie przekraczała 15.000 zł. Wartość dostawy natomiast to kwota 27.000 zł brutto, w tym wartość faktury końcowej to 13.000 zł. Fakturę końcową wystawiono w październiku 2020 roku.

Czy faktura końcowa powinna zawierać oznaczenie MPP, zarówno na samej fakturze, jak i w nowym JPK VAT ze względu na łączną wartość dostawy przekraczającą 15.000 zł, czy też powinna być rozpatrywana osobno i w zw. z tym nie podlega takiemu oznaczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX