Jak z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych potraktować dotację na działalność oświatową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych potraktować dotację otrzymywaną z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na działalniość oświatową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access