Jak wznowić budowę, jeśli inwestor wykonywał roboty po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r.

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Rozpoczął budowę przed ostatecznością decyzji. Od decyzji odwołała się strona. Wojewoda decyzję PB uchylił. Inwestor wykonywał roboty do dnia uchylenia decyzji. PINB stwierdził, że wykonane roboty są zgodne z projektem i normami technicznymi. Obecnie toczy się między organem AiB i PINB spór jak wznowić roboty. Istotą tego sporu jest ustalenie, czy AiB ma obecnie wydać PB na roboty niewykonane i na podstawie tej decyzji inwestor może wznowić i prowadzić roboty art. 37 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. czy "legalizację robót" ma prowadzić PINB na podstawie art. 50-51 pr. bud. - jeżeli tak to jaką decyzję ma wydać - roboty są bowiem zgodne projektem i normami technicznymi. Nie ma odstępstw od projekty żadnych, nawet nieistotnych. Moim zdaniem to AiB ma obowiązek wydać decyzję PB na dalsze roboty i inwestor na jej podstawie może roboty kontynuować. Jeżeli bowiem nie wykonywano robót po uchyleniu decyzji, a te wykonane są zgodne PB (bez istotnych odstępstw i normami technicznymi) to brak jest podstaw do ingerencji PINB na podstawie art. 48-51 pr. bud. Przedstawiciele organów II instancji twierdzą zaś, że najpierw ma wydać decyzję PINB na podstawie art. 51 pr. bud. i później AiB na pozostałe roboty albo PINB ma zatwierdzić na podstawie 51 ust. 4 pr. bud. projekt zamienny i na podstawie tej decyzji już bez ingerencji AiB inwestor może kontynuować roboty, a następnie uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX