Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jeśli nie stwierdzi się występowania pól i promieniowania elektromagnetycznego w trakcie wykonywania badań w odstępie dwóch lat, można odstąpić od wykonywania dalszych pomiarów. Przykładowo mając raport z badania pól elektromagnetycznych z dn. 20 czerwca 2014 (data badania: 16 kwietnia 2014 i 18 czerwca 2014), z którego wynika, że nie stwierdzono występowania stref ochronnych natężenia pola elektrycznego oraz natężenia pola magnetycznego, następne badanie należy wykonać do 16 kwietnia 2016, ewentualnie 18 czerwca 2016.

Która data jest wiążąca?

A może po okresie dwóch lat np. 07.2016, tak aby był spełniony warunek z rozporządzenia?

Która data jest wiążąca - data wykonania badania, czy data sprawozdania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?