Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja komunalna przyjmuje odpady z wielu gmin, w tym odpady opakowaniowe zbierane selektywnie. W BDO przy tworzeniu KE z KPOK dla każdej gminy tworzy się osobną KE - tym sposobem zamiast 1 KE odpadu np. 15 01 02 mamy 20 KE dla kodu 15 01 02.

Jak wytworzyć KE dla odpadów wywiezionych/przekazanych do recyklingu?

Ustawa mówi, że ewidencję prowadzi się dla miejsca prowadzenia działalności, nie dla miejsc, z których przyjmowane są odpady. KE odpadów przekazanych wymaga wskazania gminy, z której pochodzi odpad.

Czyli tamte wszystkie niepotrzebne KE gminne traktujemy jako przetwarzanie we własnym zakresie i robimy nową, dodatkową KE na wywóz, gdzie wszystko przetworzone traktujemy jako wytworzone i przekazane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?