Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, podklasa ta obejmuje:

- przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, - doradztwo dotyczące inwestycji, - doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych, - powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie oraz , 64.19.Z, 64.91.Z, 64.99.Z, 66.22.Z, 66.29.Z, 68.31.Z. Podatnik wystawia fakturę w terminie 2 miesięcy od wykonanej usługi (tyle trwa rozliczenie kredytu i wypłata wynagrodzenia), z datą sprzedaży, np. luty, a data wystawienia kwiecień.

Czy wobec powyższego, żeby zachować prawidłowość wystawianego dokumentu przedsiębiorca powinien dokonać zapisu na fakturze odnośnie 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego, np. " 1 luty do 30 kwiecień" jednocześnie datę wystawienia faktury pozostawiając na kwiecień i nie podawać daty sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?