Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wypowiedzieć umowę nauczycielowi wygaszanego gimnazjum? Czy dyrektor gimnazjum w maju 2018 r. może wręczyć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu propozycję ograniczenia zatrudnienia do 1/2 etatu - (z przyczyn organizacyjnych-wygaszanie gimnazjum i zmniejszenie się liczby oddziałów), a potem - w razie nie wyrażenia przez nauczyciela zgody - o przejściu w stan nieczynny jeżeli obecnie (od 20.12.2017 r. do 20.12.2018 r.) nauczyciel ten przebywa na urlopie dla poratowanie zdrowia? Czy zawiadamiam związki zawodowe? Jakie terminy zachować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?