Jak wypłacić zysk z lat poprzednich osobie fizycznej, która prowadzi księgi rachunkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wypłacić zysk z lat poprzednich osobie fizycznej, która prowadzi księgi rachunkowe?

W wyniku przejścia osoby fizycznej z ksiąg podatkowych na księgi rachunkowe z inwentarza wyszedł duży kapitał własny. Osoba fizyczna zamierza wnieść aportem całą firmę do spółki komandytowej, ale przed wniesieniem chciałaby zmniejszyć kapitał własny.

Jakich przeksięgowań może dokonać, jeśli nie prowadzi konta kasy, a wszystkie księgowania dokonywane są na koncie rozrachunki z właścicielem?

Na jakich kontach dokonać właściwych przeksięgowań?

Kapitał własny osoby fizycznej wynosi 900.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX