Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla nauczyciela, który po 20 latach pracy przechodzi na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany w dniu 30 sierpnia 2022 r. zamierza przejść na emeryturę (wiek emerytalny osiągnął w miesiącu lipcu 2022 r.). Jak wyliczyć odprawę emerytalną, jeżeli za miesiąc sierpień pobierał następujące wynagrodzenie: zasadnicze: 4.224,00, wysługa: 844,80, wychowawstwo: 300,00, dodatek wiejski: 422,40. Od września 2021 r. - do czerwca 2022 r. wykazywał godziny ponadwymiarowe: 2.247,50. Do czerwca miał przyznany dodatek motywacyjny: 485,52 (od lipca nie jest już przyznawany). Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla tego nauczyciela? Staż pracy to ponad 20 lat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX