Jak wyliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z umowy o zarządzanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć wysokość świadczenia (umowa o zarządzanie - kontrakt menedżerski) w związku z niewykorzystaniem ustalonego w umowie o zarządzanie ustalonego urlopu wypoczynkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX