Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca?

W zakładzie pracy obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik pracuje w systemie 2-zmianowym. Jego harmonogram czasu pracy na sierpień przywidywał 176 godzin do przepracowania (w roku 2024 godziny) i w poszczególnych miesiącach różnił się od liczby godzin pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy. Dzień wolny za 15 sierpnia oddano już pracownikowi w czerwcu br. Pracownik zwolnił się na mocy porozumienia stron dnia 28 sierpnia 2020 r.

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika za miesiąc sierpień?

Czy wynagrodzenie zasadnicze należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu sierpniu 2020 tj. 160 godzin, czy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem pracy pracownika tj. 176 godzin?

Łączny czas pracy pracownika od stycznia do sierpnia wynosiłby 1344 godziny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX