Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 20 czerwca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r.

PYTANIE

Czy wartość kapitału własnego zgodnie z definicją zawartą w art. 16 ust. 7h u.p.d.o.p. stanowi wartość wykazywana w pasywach w pozycji kapitały w bilanse?

Spółka posiada kapitał podstawowy w całości wpłacony w wysokości 22.000.000 PLN (nic nie zostało pokryte z otrzymanych pożyczek), a ponadto w pozycji kapitały w bilansie widnieją pozycje takie jak zysk z lat ubiegłych, kapitał podstawowy oraz kapitał zapasowy.

Czy suma tych wszystkich pozycji bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny stanowi wartość określaną mianem kapitał własny w celu prawidłowego obliczenia cienkiej kapitalizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację