Jak wyliczyć podstawę trzynastki jeżeli w grudniu nauczyciel miał dwa dni opieki nad dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo odliczyć od podstawy "13" urlop nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) – dalej k.p.?

Nauczyciel (placówka feryjna) wykorzystał 2 dni z tytułu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. w miesiącu grudniu 2019 r. Wynagrodzenie nauczyciela w miesiącu grudniu wynosi: wynagrodzenie zasadnicze - 3817; dodatek stażowy - 763,40; dodatek motywacyjny -111,28; wychowawstwo - 300; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne za grudzień 1185,74. Łącznie wynagrodzenie nauczyciela w grudniu 2019 roku wyniosło 6177,42 zł.

Czy obliczając potrącenie do "13" należy ująć wszystkie wymienione składniki łącznie z godzinami z miesiąca w którym przypadło zwolnienie? Czy przyjęty sposób obliczenia jest prawidłowy: wynagrodzenie za grudzień 2019 r. - 6177,42 /30 = 205,91* 2 dni = 411,82; 6177,42 - 411,82 = 5765,60 (podstawa do trzynastki za miesiąc XII 2019)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access