Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r.

PYTANIE

Położna odchodzi na emeryturę 30.09.2018 r., w związku z tym otrzyma odprawę emerytalną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarkom i położnym zapewnia się wzrost wynagrodzeń o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1.09.2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 miesięcznie. Dotychczas dodatek z tytułu podwyżek dla pielęgniarek tzw. "zembalowe" był wypłacany jako osobny składnik. W podstawie do odprawy i nagrody jubileuszowej składnik ten był brany jako średnia z trzech miesięcy (składnik ten podlegał wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, jak również pracownik nie zachowywał prawa do składnika za okresy pobierania ww. świadczeń). Od 1.09.2018 r. nastąpi włączenie kwoty do podstawy wynagrodzenia zasadniczego o 1100 zł i według Kodeksu pracy składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa.

Czy w tym konkretnym przypadku należy pominąć średnią z dodatku za miesiące VI, VII, VII, który z mocy rozporządzenia zmieniającego musi być włączony do płacy zasadniczej i byłby w tym przypadku podwójnie zapłacony jako średnia z dodatku za miesiące poprzednie jak i w nowej stawce płacy zasadniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?