Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tej pory sporządzając sprawozdanie Rb-NDS uwzględnialiśmy w planie i wykonaniu w kwocie przychodów wolne środki. Od roku 2019 w przychodach w wierszu D13 i D13a wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne.

Jak wyliczyć te dwie kwoty? Czy one muszą być zgodne z jakimiś sprawozdaniami i z ewidencją księgową? Jeśli tak, to czy winny być widoczne – na jakich kontach i po której stronie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?