Jak wyliczyć maksymalną dawkę osadu na 1 ha przekazanego na cele wskazane w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o.? - OpenLEX

Jak wyliczyć maksymalną dawkę osadu na 1 ha przekazanego na cele wskazane w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć maksymalną dawkę osadu na 1 ha przekazanego na cele wskazane w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.?

Zgodnie z przepisami na wytwórcy odpadów ciąży ustawowy obowiązek przekazania władającemu powierzchnią ziemi m.in. informacji o dawkach tegoż osadu.

Czy właściwym jest zastosowanie § 3 ust. 6 czy § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) - dalej r.k.o.ś.?

Czy może powstać ograniczenie maksymalnej dawki komunalnego osadu ściekowego ze względu na zawartość fosforu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX