Jak wyliczyć liczbę dni urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 4/18 etatu za zgodą kuratora oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć liczbę dni urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 4/18 etatu za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ustawy Prawo oświatowe? Nauczyciel zatrudniony jest od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Nauczyciel ma staż uprawniający do 26 dni urlopu. Czy od wyliczonych dni należy odjąć 14 dni urlopu wykorzystanego w ferie czy 10 dni roboczych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX