Jak wyliczyć kwotę zabezpieczenia roszczeń dla składowiska odpadów, które nie spełnia wymogów, przewidziane jest do zamknięcia i do zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska, które nigdy nie miało zabezpieczenia roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć wysokość kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie dla składowiska odpadów, które nie spełnia wymogów, przewidziane jest do zamknięcia i do zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska, które nigdy nie miało zabezpieczenia roszczeń?

Co brać pod uwagę przy wyliczaniu tej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX