Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 6 ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi:

"Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy."

A co robić w wypadku, gdy Gmina nie ma żadnego lokalu, ani mieszkań socjalnych, nie ma uchwalonej stosownej uchwały?

Jak wyliczyć kwotę maksymalnego dodatku mieszkaniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?