Jak wyliczyć koszt sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wniesonych aportem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

5 osób zakłada spółkę jawną, z których cztery wnoszą wkład w postaci swojej pracy, piąta wnosi udziały w spółce z o.o. Wartość nominalna udziałów w spółce z o.o. to 4000 zł, natomiast po dokonanej przed wniesieniem wycenie rynkowej wartość udziałów to 1.000.000 zł. Spółka jawna zamierza sprzedać część udziałów w spółce z o.o. innemu podmiotowi.

Czy kosztem uzyskania będzie wartość nominalna sprzedawanych udziałów czy wartość rynkowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX