Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy w przypadku pensum uśrednionego? Czy jeśli organ prowadzący z stosownej uchwale określił wysokość dodatków za warunki pracy dla poszczególnych stanowisk (nauczyciel – 23%, wychowawca grupy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – 30%, wychowawca grupy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 35%), to w przypadku tzw. pensum uśrednionego, należy także uśredniać dodatek za warunki pracy czy jednak wypłacać odrębnie dla godzin realizowanych na poszczególnych stanowiskach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?