Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad ojcem. Na dzień złożenia wniosku, tj. 19.09.2017 r. ojciec nie posiadał prawa do renty (świadczenie było wstrzymane od 1.08.2016 r.). Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16.11.2017 r. zostało Panu ustalone prawo do renty od 1.08.2016 r. W dniu 23.11.2017 r. ZUS przekazał Panu wyrównanie zaległych świadczeń - 5388,99 zł.

Czy, przy wyliczeniu dochodu rodziny, powinnam wziąć kwotę świadczenia za grudzień 2017 r., czy traktować to jako uzyskanie dochodu w roku bazowym i podzielić kwotę przysługującą z tytułu renty w 2016 r. przez ilość miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?