Jak wyliczyć dochód do świadczenia wychowawczego? - OpenLEX

Jak wyliczyć dochód do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2019 r.

PYTANIE

Pan prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od lipca 2018 r. We wrześniu 2018 r. dostarczył oświadczenie o dochodzie z ww. działalności oświadczając pod odpowiedzialnością karną, że uzyskał 1550 zł dochodu. W grudniu 2018 r. żona wnioskodawcy podjęła zatrudnienie. W lutym dostarczyła zaświadczenie o dochodzie, gdzie poinformowano, że przekroczy kryterium dochodowe w wysokości 800 zł i od lutego 2019 r. nie spełnia wymogów do pobierania świadczenia wychowawczego. Pan jak usłyszał, że świadczenie wychowawcze od lutego 2019 r. się nie należy stwierdził, że składając oświadczenie we wrześniu 2018 r. pomylił się i zarobił dużo mniej z prowadzonej działalności. Następnie dostarczył wydruk o przychodach opodatkowanych wg stawki 8,5% za miesiąc sierpień 2018 r. w kwocie 2954,75 zł, gdzie księgowa odejmując koszty (umowa zlecenie, ZUS, koszty paliwa) wyliczyła dochód w kwocie 158,00 zł.

Co powinien zrobić Ośrodek w przypadku ww. sytuacji?

Przyjąć pierwsze oświadczenie jako wiarygodne czy drugie?

Jak wyliczyć dochód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX