Jak wykorzystać środki z 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W poprzednim roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego zawnioskowała o środki z rezerwy 0,4% oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pracowni w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. JST otrzymała środki o które wnioskowała w poprzednim roku budżetowym, przekazała szkole, ale szkoła nie wykorzystała ich w całości. Czy środki te mogą zostać wykorzystane na inny cel?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access