Jak wykazać zysk i stratę z tytułu różnic kursowych 2008 r. w rachunku zysków i strat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo w wyniku zawieranych opcji w 2008 r. (zawierane transakcje miały zabezpieczyć sprzedaż realizowaną za granicę) uzyskało zysk w wysokości 300.000 zł oraz stratę w wysokości 800.000 zł.

Jak wykazać zysk i stratę z tytułu różnic kursowych 2008 r. w rachunku zysków i strat?

Czy jako różnice kursowe, czy też osobno zyski jako przychody finansowe, a straty jako koszty finansowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX