Jak wykazać w remanencie końcowym rozpoczętą budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2010 r.

PYTANIE

Świadczę usługi budowlane, prowadzę podatkową książkę przychodów i rozchodów. Na koniec roku mam rozpoczęte budowy, muszę je wykazać w remanencie końcowym. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 29 ust. 3 stanowi że niezakończoną produkcję wycenia się według kosztów wytworzenia lub co najmniej kosztów materiałów zużytych do tej budowy. Bardzo trudno spisać jednak każdy worek cementu, deski, śrubki itp. materiały zużyte na tych budowach. Może przy usługach budowlanych możliwy jest inny sposób remanentu. Gdzie mogę znaleźć przepisy jak ustalić te koszty wytworzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access