Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 12 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Lelito Ewelina
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r.

PYTANIE

Osoba prawna otrzymuje na podstawie umowy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego w chłodniach własnych i wynajętych. Dopłaty te uregulowane są następującymi aktami prawnymi:

1)

Akty prawne UE:

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych;

- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

2)

Akty prawne krajowe:

- ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej,

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Rozliczenie następuje na podstawie wystawianej przez Agencję noty po spełnieniu wymogów określonych w umowie. Wypłata środków następuje na rachunek bankowy spółki w okresie do 120 dni od dnia złożenia wymaganych do rozliczenia dopłaty dokumentów.

Czy wskazane dopłaty korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT?

Czy w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego wydatki sfinansowane z przychodów wolnych od podatku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT?

W takim przypadku w zeznaniu CIT-8, w załączniku CIT-8/0 w poz. 12 i następnie 20 wykazujemy dochód lub stratę na działalności zwolnionej. W przypadku dochodu obniża on podstawę opodatkowania w podatku dochodowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację