Jak wykazać w CIT-8 umorzoną subwencję z PFR, gdy uzyskano stratę? - OpenLEX

Nowość Jak wykazać w CIT-8 umorzoną subwencję z PFR, gdy uzyskano stratę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w CIT-8 za 2021 r. poniosła stratę podatkową. Spółka w 2021 r. otrzymała decyzję o umorzeniu 75% subwencji PFR.

Czy spółka kwotę umorzonej subwencji, tj. 9000 zł, powinna wykazać w CIT-8 w poz. 53 (przychody RP) natomiast ze względu na stratę nie uzupełnia zaniechania poboru podatku w CIT-8/O?

Czy kalkulując klucz przychodów do zysków kapitałowych, dla podziału kosztów pośrednich, spółka powinna uwzględnić 9000 zł umorzonej subwencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX