Jak wykazać w CIT-8 nadwyżkę przychodów nad kosztami w stowarzyszeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W fundacji w 2010 r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami. W 2011 r. została przeksięgowana jako przychody z działalności statutowej.

Czy tę kwotę wykazuje się w deklaracji CIT-8 w sumie z przychodami z roku bieżącego?

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX