Jak wykazać transakcje zakupu związanego z najmem, gdzie płatnikiem podatku VAT są małżonkowie w separacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie będący w separacji wynajmują lokale użytkowe poza działalnością gospodarczą. Dochód z najmu dzielą po 50%. Każdy z małżonków poza najmem prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową i jako wspólnicy spółek - z tytułu działalności jednoosobowej są płatnikami podatku VAT. Do najmu otrzymują faktury wystawione na nazwiska i NIP- y obojga małżonków. Do deklaracji VAT związanych z ich indywidualną działalnością gospodarczą rozliczają podatek należny i naliczony w udziale 50% u każdego

Jak wykazać transakcje zakupu związanego z najmem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access