Jak wykazać transakcję, w której spółka dokonuje dostawy towarów pod granicę polsko-ukraińską do pośrednika? - OpenLEX

Jak wykazać transakcję, w której spółka dokonuje dostawy towarów pod granicę polsko-ukraińską do pośrednika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2020 r.

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz dokonuje zwrotu podatku VAT w procedurze szczególnej - zwrot podatku podróżnym. Głównym przedmiotem sprzedaży są felgi aluminiowe. Zgodnie z art. 127 ust. 4 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. sprzedający poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, zapewnił podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, oznaczył punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku, poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek. Spółka dokonuje dostawy towarów pod granicę polsko-ukraińską do pośrednika. Towary wcześniej zamawiane są przez osoby fizyczne spoza UE na portalu internetowym, który jest własnością spółki. Pośrednik po sprawdzeniu paszportu dokonuje dostawy tych towarów na terenie Polski. Towary te są wywożone przez osoby fizyczne po za granicę Polski. Na okoliczność stwierdzenia wywozu Spółka posiada dokument zgodny z art. 128 ust. 2 u.p.t.u. wystawiony przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu jest przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Zwroty podatku są dokonywane są przez spółkę dla pośrednika który w dalszej kolejności zajmuję się zwrotami podatku VAT dla osób spoza UE.

Czy spółka właściwie stosuje przepisy u.p.t.u. i nie naraża się na konsekwencje w związku z dostarczaniem towarów w sposób wyżej opisany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX