Jak wykazać przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o. należności dochodzone na drodze sądowej lub należności sporne... - OpenLEX

Jak wykazać przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o. należności dochodzone na drodze sądowej lub należności sporne lub wątpliwe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wykazać przy przekształceniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o.o. należności dochodzone na drodze sądowej lub należności sporne lub wątpliwe?

Dokładnie chodzi o ich prezentację w inwentarzu a następnie w sprawozdaniu finansowym (na potrzeby art. 5847 k.s.h.) sporządzanego na potrzeby przekształcenia a następnie w inwentarzu z dnia poprzedzającego dzień przekształcenia niezbędnego do otwarcia kont bilansowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?