Jak wyglądają kwestie formalne prowadzenia spraw administracyjnych i finansowych szkoły przez organ prowadzący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., organ prowadzący szkołę odpowiada za obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową.

Jeżeli prowadzeniem tych spraw zajmuje się urząd gminy, czy należy podpisać porozumienie między dyrektorem jednostki oświatowej a wójtem, czy księgowym? Co ono powinno zawierać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access