Jak wygląda sytuacja odnoście obowiązku sporządzenie mpzp według nowej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zmiany przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Według art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy wpływ na środowisko jest nieznaczny, rada gminy może odstąpić od sporządzenie mpzp.

Jak wygląda sytuacja odnoście obowiązku sporządzenie mpzp według nowej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access